2018 Yılı İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde yer alacak Sosyal Yardım amaçlı faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşu  Temsilcisi belirlemek amacı ile 21.12.2017 Perşembe günü saat 14:00 da Hükümet konağı 1. Kat adresinde bulunan Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda seçim yapılacaktır.